9. října 2018

09.10.2018 19:55

Je-li Pán při mně, nezakolísám. Žalm 16,8 

Ve víře opustil Mojžíš Egypt, neboje se hněvu králova, neboť jakoby viděl toho, jenž jest neviditelný. Židům 11,27