Cesta za poznáním Turecka

04.03.2018 17:51

Přednáška s promítáním: neděle 25. 3. v 17:00 na faře