Pán Bůh je síla má

Gina - Immanuel

Nad čarou - Nikdy nekončící milost

Oboroh - Žalm 8

Hillsong Young & Free -  Alive

Prosíme Tě, dej nám Pane sílu

Vyvyšuji Tebe Pane

Náš Pán on je Kráľov Kráľ

Otče náš nebeský

Prichádza Kráľ slávy - původně Hillsong Hosanna

Credenc - Chvalte Pána

MercyMe - I Can Only Imagine (Můžu si jen představit)

Ty jsi jediný Bůh

Píseň Máří Magdaléna

Peter Lacho - Slávny Boh

Toby Mac - Irene