Knihy

Deset a jedno setkání - Eva a Pavel Dolejší

Příběh o hledání III Kniha na pozdní letní večery je souborem příběhů novozákonních i starozákonních, které se mohly odehrát i jinak než je znáte. Bůh se promítá i do těch nejobyčejnějších okamžiků v životě, nebo nejsou tak obyčejné? Zkuste najít odpověď v této krásné knize.   Rozhovor s...

Článek z časopisu Český bratr - Církevní darwinismus + foto

Článek z časopisu Český bratr. Páté číslo letošního roku.