Náš sbor se hlásí k misijnímu dílu Jednoty bratrské. Jsme Ochranovskou jednotou bratrskou což je protestantská církev. Je evropskou větví mezinárodní Jednoty bratrské. Její kořeny spočívají v české reformaci a v ochranovském hnutí kolem Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa. Věříme se všemi křesťany v trojjediného Boha, který se zjevuje v Bibli.

        Ježíš Kristus stojí pro nás v centru. Svým životem nám ukázal, jaký Bůh je. Učil nás lásce, odpuštění a společenství a šel v tom do nejzazší krajnosti, smrti na kříži, která nás před Bohem očistí od hříchu. Kristus vstal z mrtvých. Spoléháme se na něj, i tam, kde my troskotáme a proviňujeme se. Setkává se s námi jako bratr, který nás osvobozuje, uschopňuje a pověřuje, abychom jeho lásku předávali dál každému člověku.

Kázání z nedělncíh shromáždění si můžete přečíst v naší rubrice Kázání ke čtení.

Hesla Jednoty bratrské

19. ledna 2018

19.01.2018 08:05
Slova Boží jsou slova ryzí jako stříbro tavené ve hliněné peci a sedmkrát pročištěné. Žalm 12,7  Sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života. Filipským 2,15-16

18. ledna 2018

18.01.2018 11:45
Ty jsi naděje všech končin země i zámořských dálav. Žalm 65,6 Z Ježíš přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Efezským 2,17

Biblické aforismy (Pavel Kosorin)

Biblické aforismy (Pavel Kosorin)

13.02.2014 12:34
Bible se podobá zlatému dolu - kdo není ochoten kopat, nemá šanci zbohatnout.

01.09.2013 10:38
Zbytečně se neomezuj - třeba ti Bůh chce dát mnohem víc.

05.07.2013 21:35
Jsme spaseni od hříchu, nikoli od práce.

06.06.2013 08:48
Odvahu k samotě mají jenom ti, kdo tuší, že v ní nejsou sami.