Kázání ke čtení

Novoroční 2.ledna 2022

2022-01-02 Potštejn 091 Novoroční.doc (88576)

1. postní neděle 21.února 2021

Kazatel Jaromír Strádal 2021-02-21 Potštejn 059 O radosti VI. tradičně - přepis záznamu.doc (144384)

Daniel Vacovský 2020-11-29 - 1.advent

2020-11-29 VP Potštejn - D.Vacovský Fp 4,5.doc (48640)

Daniel Vacovský k neděli 25.10.2020

Lk-7,36-50-Tvoje-víra-tě-zachránila.doc (42496)

Bohoslužby květné neděle 5.4.2020

Pokoj vám, v Pánu milí, bratří a sestry! Srdečně vás zdravím v neděli zvanou palmarum (palmová/květná).  Heslo pro dnešní neděli jako by ještě vyostřovalo naši aktuální, nezvyklou karanténní situaci:  "V shromážděních dobrořečte :Bohu, Hospodinu...!" (Ž 68,27)  - Jak "v...

Domácí bohoslužby v neděli 5.4.2020

www.facebook.com/notes/pavel-klineck%C3%BD/ned%C4%9Ble-kv%C4%9Btn%C3%A1-palmarum-5-4-2020/10158245889318966/

Domácí bohoslužby v neděli 15.března 2020

Domácí bohoslužby 15. března 2020 PAVEL KLINECKÝ Malý návod k použití:   Je možné si svátečně sednout kolem stolu, do křesla, pod lampu. Text pročítejme pomalu. Písně můžeme zpívat, pokud je známe. Nebo můžeme text písně předčítat, lépe nahlas. Také modlitby je lepší číst nahlas,...

Neděle 9.11.2014 - Matouš 8, 23-26

23Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. 24Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. 25Přistoupili tedy a vzbudili ho: „Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!“ 26„Proč se bojíte, malověrní?“ řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal...

Neděle 22.6.2014 - Zjevení 3, 1-6

1„Andělu církve v Sardách napiš: Toto praví Ten, který má sedm duchů Božích a těch sedm hvězd: Znám tvé skutky – podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. 2Probuď se a posilni umírající zbytek, neboť jsem shledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. 3Vzpomeň si, co jsi slyšel...

Neděle 15.6.2014 - 2.korintským 13, 11-13

11Závěrem, bratři, buďte zdrávi. Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 12Pozdravte se navzájem svatým polibkem. 13Pozdravují vás všichni svatí. 14Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého s vámi...
Záznamy: 1 - 10 ze 43
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>