Jsme společenství lidí, kteří milují Boha a vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána, který přišel na svět, aby rozmnožoval Boží lásku a očistil nás Svou obětí od hříchů, abychom mohli být navěky v Boží blízkosti.

 

        Naše poslání je tuto získanou lásku šířit mezi lidmi a přinášet jim radostnou zvěst evangelia, která platí pro každého. Protože Ježíš přišel pro každého člověka, aby s ním navázal blízký vztah a ukázal mu cestu života.

 

        Lukáš 11, 10 - Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Hesla Jednoty bratrské

23. listopadu 2017

Rozpomínám se na soudy tvé věčné, Hospodine, kterými se potěšuji. Ž 119, 52

Maria si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Lukáš 10, 39