Biblická hodina on-line      POZOR!  Změna termínu !!!

Zdař Bůh!

Biblická hodina online

Stále na osvědčené adrese: https://meet.jit.si/Ochranovskysborpotstejn

Připravte si Bibli a zpěvník Svítá, Evangelický zpěvník, příp.Bratrský zpěvník

Aktuálně probíráme téma: "Boží vedení" aneb "živý Bůh v akci dnes"

Na viděnou a slyšenou v pondělí v  18:18 hod. 

jas

 

Sborový den v Potštejně

V neděli 10. září  2023

v 9:00 / 11:00 / 14:00 hodin

Program:
Srdečně zveme !

Pátečníci podruhé...

Po úspěšné premiéře pátečního podvečerního a večerního setkání kolem ohně na potštejnské farní zahradě jsme se v neděli domluvili na druhém pokračování - opět tento pátek (tj.28.7.2023) od 18 hod.
Pokud budete chtít a moci -  vypravte se též. Jste zváni!
jas
 
P.S.:  Dobročinnosti ve věci nápaditosti - co vzít s sebou - se meze nekladou. Leč vše základní potřebné by opět mělo být k dispozici. 
(K opékání, rozhovorům, zpívání a modlitbám.) 
Rádi bychom dali prostor vyprávění Jiřího a Věrky synovce Ondřeje o jeho zkušenostech z několikaletého pobytu v jihoafrické Botswaně.
Kromě toho bude jistě i dostatek prostoru na osobní rozhovory na témata, která vás zajímají. 
 

  

 

Noc kostelů

se letos bude konat opět na obou místech = v kostele v Potštejně i na domku v Kunvaldě

a to v pátek 2.června 2023 od 17 hodin

 

Modlitební skupinka 

se schází v letním období ve středu od 18 hod.

Aktuální informace o konání u bratra kurátora D.Vacovského na tel. 604 554 756
 

 

Bohoslužby

Počínaje nedělí 7. května 2023 se budou konat opět v kostele. 

Začínáme chválami v 9:00 - 9:20 hod.

(= Mezi dvěma zvoněními.)

V 9:30 pak začíná obvyklý pořad bohoslužeb.

Během bohoslužeb mají děti svou besídku na faře.
 
 

Průběh bohoslužeb bývá přenášen na FB profilu "Jaromír Strádal". 

Následně pak ze záznamu na odkazech, které najdete  zde  v sekci "kázání/video".

Za jakékoli vaše reakce předem děkujeme. 

Záznamy starších přenosů a audionahrávek bohoslužeb můžete stáhnout na      ulozto.cz/m/abejas/bohosluzby-potstejn   

a  ulozto.cz/m/abejas/bohosluzby-zizkov-2

Záznam z posledních bohoslužeb - 10.10.2021 je zde:   www.facebook.com/jaromir.stradal/videos/1575262562810242
 
- 3.10.2021 (Díkčinění za úrodu) je zde:
 
26.9.2021 byl naším milým hostem na kazatelně br. farář Michal Kitta z Jindřichova Hradce
 
 
19.9.2021 je zde:
 
Ještě starší nahrávky hledejte v sekci kázání/video
 

Rodinné bohoslužby s dětmi

budou v neděli 23.dubna 2023 od 12:00 hodin v Tisu.

Po nich chceme jít s dětmi na kratší výlet na hrad...

 

Ekumenická bohoslužba v Kunvaldě

se připravuje na neděli 14.května 2023 od 14:00 hodin

na domku v Kunvaldě.
 


 

 
 

 

Modlitební stráž Jednoty bratrské

Další informace o modlitební stráži JB, která běží celý rok, najdete na str. 13-14 v Heslech JB

"Berte na sebe břemena jedni druhých,  tak naplníte zákon Kristův!"  (Gal 6:2)

. . .
"Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radost před tvář své slávy, 
jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, 
buď sláva, velebnost, vláda i moc 
přede vším časem i nyní i po všecky věky.
Amen."    
(Ju 24-25)
 
v lásce a dobré naději 
váš
 
jas