Sváteční bohoslužby o Velikonocích 2024

Velký pátek 

29. března 2024 od 16:00 hod.

Pašije podle Jana

 

Sváteční bohoslužby s vysluhováním VP

budou v neděli 31.března 2024 od 9:00 hodin v Potštejně.

(Společně s dětmi.)
 
 

Biblická hodina on-line      POZOR!  Změna termínu !!!

Zdař Bůh!

Biblická hodina online

Stále na osvědčené adrese: https://meet.jit.si/Ochranovskysborpotstejn

Připravte si Bibli a zpěvník Svítá, Evangelický zpěvník, příp.Bratrský zpěvník

Aktuálně probíráme téma: "Povolaní služebníci - To nechceš... - nyní se zabýváme a ještě budeme zabývat delší čas Jóbem..

Na viděnou a slyšenou

v pondělí od 19:30 hod.

jas

 

Noc kostelů

se letos bude konat opět na obou místech = v kostele v Potštejně i na domku v Kunvaldě

a to v pátek 7.června 2024 od 17 hodin

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

Sborový den v Potštejně

V neděli 8. září  2024

v 9:00 / 11:00 / 14:00 hodin

Program:

 Hostem letos bude bratr Mgr. Jiří Just, Th.D.

www.hiu.cas.cz/seznam-pracovniku/39 )

Srdečně zveme !
 
 

 

Alianční týden modliteb 2024

"Nést hojné ovoce"

Srdečně zveme k modlitebnímu večeru na potštejnskou faru, Českých bratří 10 - ve středu  10.1.2024 od 18 hod.

Do třetice se pak připojíme k letošnímu programu ATM při nedělních bohoslužbách v neděli 14. ledna 2024, od 9 hod.

K dospozici je tištěný průvodce texty a tématy jednotlivých dní: 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 

 

Pátečníci

(Jakmile bude domluveno další setkání, oznámíme i zde, nebojte se! Zachovejte nám svou přízeň!)

 

 
 

Modlitební skupinka

se aktuálně neschází... :-( 

Aktuální informace o konání u bratra kurátora D.Vacovského na tel. 604 554 756
 

 

Bohoslužby

Počínaje nedělí 7. května 2023 se budou konat opět v kostele. 

Začínáme chválami v 9:00 - 9:20 hod.

(= Mezi dvěma zvoněními.)

V 9:30 pak začíná obvyklý pořad bohoslužeb.

Během bohoslužeb mají děti svou besídku na faře.
 
 

Průběh bohoslužeb bývá přenášen na FB profilu "Jaromír Strádal". 

Následně pak ze záznamu na odkazech, které najdete  zde  v sekci "kázání/video".

Za jakékoli vaše reakce předem děkujeme. 

Záznamy starších přenosů a audionahrávek bohoslužeb můžete stáhnout na      ulozto.cz/m/abejas/bohosluzby-potstejn   

a  ulozto.cz/m/abejas/bohosluzby-zizkov-2

Záznam z posledních bohoslužeb - 10.10.2021 je zde:   www.facebook.com/jaromir.stradal/videos/1575262562810242
 
- 3.10.2021 (Díkčinění za úrodu) je zde:
 
26.9.2021 byl naším milým hostem na kazatelně br. farář Michal Kitta z Jindřichova Hradce
 
 
19.9.2021 je zde:
 
Ještě starší nahrávky hledejte v sekci kázání/video
 

Rodinné bohoslužby s dětmi

budou v neděli 23.dubna 2023 od 12:00 hodin v Tisu.

Po nich chceme jít s dětmi na kratší výlet na hrad...

 

Ekumenická bohoslužba v Kunvaldě

se připravuje na neděli 14.května 2023 od 14:00 hodin

na domku v Kunvaldě.
 


 

 
 

 

Modlitební stráž Jednoty bratrské

Další informace o modlitební stráži JB, která běží celý rok, najdete na str. 13-14 v Heslech JB

"Berte na sebe břemena jedni druhých,  tak naplníte zákon Kristův!"  (Gal 6:2)

. . .
"Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radost před tvář své slávy, 
jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, 
buď sláva, velebnost, vláda i moc 
přede vším časem i nyní i po všecky věky.
Amen."    
(Ju 24-25)
 
v lásce a dobré naději 
váš
 
jas