Nedělní kázání a jiná biblická zamyšlení.

 
Biblická zamyšlení ČCE
 

List Jakubův 1, 19-27

 

Slyšení a činění

19Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu;

20vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.

21A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.

22Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!

23Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled;

24podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.

25Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky.

26Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná.

27Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.