Kniha návštěv

Datum: 29.05.2018

Vložil: AlbertHip

Titulek: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The men's prostate is central to the portion of a male's the reproductive system. It secretes fluids that assisted in the transportation and activation of sperm. The prostate gland is found just in front of the rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it is usually really miserable and inconvenient for the patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate health conditions are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.Prostate infection, also called prostatitis, is easily the most common prostate-related problem in men younger than 55 yrs . old. Infections of the prostate gland are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis will be the least common of varieties of prostate infection. It is a result of bacteria found in the large intestines or urinary tract. Patients may experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by using antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition connected with a particular defect within the gland along with the persistence presence of bacteria inside urinary tract. It can be due to trauma for the urinary tract or by infections originating from other parts with the body. A patient may feel testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal of the prostate defect as well as the use antibiotics and NSAIDs to take care of the redness.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% of all prostatitis cases; however, researchers have not even to determine what causes these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and heavy lifting may cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a suitable weight loss program is important. These are some with the actions you can take to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for health and wellness and will also also keep the urinary track clean.

2. Some studies declare that a number of ejaculations a week will assist to prevent cancer of prostate.

3. Eat beef sparingly. It has been shown that consuming more than four meals of beef a week will raise the probability of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to ensure sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most important measure to adopt to be sure a proper prostate would be to select regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you must select prostate examination at least one time a year.

Datum: 17.01.2014

Vložil: hv

Titulek: církev bratrská

Určitá společenství možná znovu přijdou do módy
rozhvor se Zdeňkem VojtíškemJe církev ve své klasické podobě stále potřeba?
Myslím, že dokonce stále více. Společenství lidí rozdílného věku, postavení, vzdělání nebo zájmů je méně a méně. Individualismu, o němž jsem hovořil před chvílí, se asi dříve nebo později přesytíme a určitá společenství možná znovu přijdou do módy. Je jen otázka, která církevní společenství přežijí, tedy která nastaví správnou míru přijatelnosti pro své okolí (aniž by ovšem zapřela své poslání) a správnou míru jinakosti (aby dokázala oslovovat).
Jakým směrem by se mohla nebo měla přetvářet?
Myslím, že u nás je v církvích hodně „černých pasažérů“, tedy lidí, kteří se rádi vezou, ale „neplatí“ svou aktivitou ve prospěch společenství i lidí mimo ně. Snad by pro začátek stačilo trvat na tom, že tento přístup nemá nic společného s důrazem na „pouhou milost“ a že se autobus, v němž „černí pasažéři“ převažují, nutně musí zastavit, i kdyby se pan farář, jeho rodina a staršovstvo upracovali.
Ze své poradenské praxe máte patrně zkušenost s lidmi, kteří zažili vyloučení z církevních společenství. Myslíte si, že by měly být církve tolerantnější?
Každá církevní tradice odráží trochu jinou část evangelia. Církve s tuhou kázní a s možností vyloučení „zvěstují“ závažnost evangelia (a ocitají se tak v nebezpečí zákonictví a podpory pokrytectví), církve, které se zřekly sankcí, „zvěstují“ víru v evangelijní svobodu (a riskují ztrátu „slanosti“ a rozmlžení hranice toho, jaké jednání je křesťanské). Na obou koncích škály a při každém necitlivém působení bez ohledu na motivy a okolnosti vzrůstá nebezpečí pastoračních problémů. Neřekl bych, že problém je v toleranci, spočívá spíš v pohodlné neochotě být empatický na jedné, anebo v pohodlné lhostejnosti na druhé straně.
Rozhovor vedla Magdaléna Živná
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. (1963) je vedoucím Katedry religionistiky na HTF UK, docentem religionistiky na ETF UK, spoluzakládal religionistický čtvrtletník Dingir. Působil také jako kazatel Církve bratrské.

Datum: 02.12.2013

Vložil: hv

Titulek: modlitby šeptem

Pane,ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mě před doměnkou, že musím při každé příležitosti a každému tématu něco říci. Zbav mě velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě,abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nerýpal a neporučníkoval. Zdá se mě, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat, ale ty Pane víš, že bych si rád udržel pár svých přátel. Nauč mě, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť o nich hovořit roste. Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet. Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit. Byl jsem pyšný na to, že se ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. Ale ty Pane říkáš: " Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi,". Daj mému srdci síli, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš. A k tomu mi dej všechnu svou sílu srdce. Sv.František Saleský (1567-1622)

Datum: 06.05.2013

Vložil: H. Vacovská

Titulek: Modlitba z andělského poselství naděje od Lorny Byrneové

Modlitba díkůvzdání.
Děkuji Ti za všechno požehnání,kterým mě zahrnuješ Bože.
Za požehnání daru duše,té jiskry tvého světla;
za požehnání daru anděla strážného,kterého jsi mi na věky dal a který mě ani na okamžik neopouští;
za požehnání míru a lásky,které ve mně přebývají;
za požehnání rodiny;kterou jsi mě obdařil;
za požehnání těch, které jsi seslal do mého života,aby byli mými společníky;
za požehnání harmonického soužití s těmi,kteří mě obklopují;
za požehnání mé práce;
za požehnání i všech materiálních věcí,které v životě mám, velkých i malých;
za požehnání tohoto nádherného světa a okolní přírody.
Děkuji ti Bože, i za vše ,za co ti děkovat zapomínám.
Ale za všeho nejvíc ti,Bože děkuji,že i nadále žehnáš mému životu. Amen.

Datum: 26.03.2013

Vložil: Helena Vacovská

Titulek: Jednota

Modlitba skautů.
„ Hovořím s úctou v přítomnosti velkého Boha, našeho otce. Prosím za to, abych se jako Boží dítě nenechal unést svými touhami, ale abych nechal zjevit slávu Boží a abych žil tvůrčím životem, který dá vyniknout pravé osobnosti.“
„ Ó Bože, otevři naše srdce jednotě, spoj naši mysl stejnou myšlenkou. Dej abychom sdíleli jednu modlitbu, abychom se cítili jednotni, až toto shromáždění skončí. Abychom sdíleli naše rozhodnutí, abychom sdíleli naše pocity sjednoceni srdcem, abychom sdíleli jeden cíl v dokonalé jednotě.“

Přidat nový příspěvek