Kniha návštěv

Datum: 24.05.2019

Vložil: Patrickslili

Titulek: Abuse and lifetime blocking of the site - evangelicipotstejn.cz.

Hey. Soon your hosting account and your domain evangelicipotstejn.cz will be blocked forever, and you will receive tens of thousands of negative feedback from angry people.

Pay me 0.5 BTC until June 1, 2019.
Otherwise, you will get the reputation of a malicious spammer, your site evangelicipotstejn.cz will be blocked for life and you will be sued for insulting believers. I guarantee this to you.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Here is a list of what you get if you don’t follow my requirements:
+ abuse spamhouse for aggressive web spam
+ tens of thousands of negative reviews about you and your website from angry people for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your hosting account for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your domain for aggressive web and email spam
+ Thousands of angry complaints from angry people will come to your mail and messengers for sending you a lot of spam
+ complete destruction of your reputation and loss of clients forever
+ for a full recovery from the damage you need tens of thousands of dollars

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life. The price of your peace of mind is 0.5 BTC.

Do you want this?

If you do not want the above problems, then before June 1, 2019, you need to send me 0.5 BTC to my Bitcoin wallet: 19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

How do I do all this to get this result:
1. I will send messages to 33 000 000 sites with contact forms with offensive messages with the address of your site, that is, in this situation, you and the spammer and insult people.
And everyone will not care that it is not you.
2. I’ll send messages to 19,000,000 email addresses and very intrusive advertisements for making money and offer a free iPhone with your website address evangelicipotstejn.cz and your contact details.
And then send out abusive messages with the address of your site.
3. I will do aggressive spam on blogs, forums and other sites (in my database there are 35 978 370 sites and 315 900 sites from which you will definitely get a huge amount of abuse) of your site evangelicipotstejn.cz.
After such spam, the spamhouse will turn its attention on you and after several abuses your host will be forced to block your account for life.
Your domain registrar will also block your domain permanently.

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life.
If you do not want to receive thousands of complaints from users and your hosting provider, then pay before June 1, 2019.
The price of your peace of mind is 0.5 BTC.
Otherwise, I will send your site through tens of millions of sites that will lead to the blocking of your site for life and you will lose everything and your reputation as well.
But get a reputation as a malicious spammer.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Datum: 24.05.2019

Vložil: Joshuasnade

Titulek: Abuse and lifetime blocking of the site - evangelicipotstejn.cz.

Hey. Soon your hosting account and your domain evangelicipotstejn.cz will be blocked forever, and you will receive tens of thousands of negative feedback from angry people.

Pay me 0.5 BTC until June 1, 2019.
Otherwise, you will get the reputation of a malicious spammer, your site evangelicipotstejn.cz will be blocked for life and you will be sued for insulting believers. I guarantee this to you.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Here is a list of what you get if you don’t follow my requirements:
+ abuse spamhouse for aggressive web spam
+ tens of thousands of negative reviews about you and your website from angry people for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your hosting account for aggressive web and email spam
+ lifetime blocking of your domain for aggressive web and email spam
+ Thousands of angry complaints from angry people will come to your mail and messengers for sending you a lot of spam
+ complete destruction of your reputation and loss of clients forever
+ for a full recovery from the damage you need tens of thousands of dollars

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life. The price of your peace of mind is 0.5 BTC.

Do you want this?

If you do not want the above problems, then before June 1, 2019, you need to send me 0.5 BTC to my Bitcoin wallet: 19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

How do I do all this to get this result:
1. I will send messages to 33 000 000 sites with contact forms with offensive messages with the address of your site, that is, in this situation, you and the spammer and insult people.
And everyone will not care that it is not you.
2. I’ll send messages to 19,000,000 email addresses and very intrusive advertisements for making money and offer a free iPhone with your website address evangelicipotstejn.cz and your contact details.
And then send out abusive messages with the address of your site.
3. I will do aggressive spam on blogs, forums and other sites (in my database there are 35 978 370 sites and 315 900 sites from which you will definitely get a huge amount of abuse) of your site evangelicipotstejn.cz.
After such spam, the spamhouse will turn its attention on you and after several abuses your host will be forced to block your account for life.
Your domain registrar will also block your domain permanently.

All of the above will result in blocking your domain and hosting account for life.
If you do not want to receive thousands of complaints from users and your hosting provider, then pay before June 1, 2019.
The price of your peace of mind is 0.5 BTC.
Otherwise, I will send your site through tens of millions of sites that will lead to the blocking of your site for life and you will lose everything and your reputation as well.
But get a reputation as a malicious spammer.

My bitcoin wallet:19ckouUP2E22aJR5BPFdf7jP2oNXR3bezL

Datum: 17.01.2014

Vložil: hv

Titulek: církev bratrská

Určitá společenství možná znovu přijdou do módy
rozhvor se Zdeňkem VojtíškemJe církev ve své klasické podobě stále potřeba?
Myslím, že dokonce stále více. Společenství lidí rozdílného věku, postavení, vzdělání nebo zájmů je méně a méně. Individualismu, o němž jsem hovořil před chvílí, se asi dříve nebo později přesytíme a určitá společenství možná znovu přijdou do módy. Je jen otázka, která církevní společenství přežijí, tedy která nastaví správnou míru přijatelnosti pro své okolí (aniž by ovšem zapřela své poslání) a správnou míru jinakosti (aby dokázala oslovovat).
Jakým směrem by se mohla nebo měla přetvářet?
Myslím, že u nás je v církvích hodně „černých pasažérů“, tedy lidí, kteří se rádi vezou, ale „neplatí“ svou aktivitou ve prospěch společenství i lidí mimo ně. Snad by pro začátek stačilo trvat na tom, že tento přístup nemá nic společného s důrazem na „pouhou milost“ a že se autobus, v němž „černí pasažéři“ převažují, nutně musí zastavit, i kdyby se pan farář, jeho rodina a staršovstvo upracovali.
Ze své poradenské praxe máte patrně zkušenost s lidmi, kteří zažili vyloučení z církevních společenství. Myslíte si, že by měly být církve tolerantnější?
Každá církevní tradice odráží trochu jinou část evangelia. Církve s tuhou kázní a s možností vyloučení „zvěstují“ závažnost evangelia (a ocitají se tak v nebezpečí zákonictví a podpory pokrytectví), církve, které se zřekly sankcí, „zvěstují“ víru v evangelijní svobodu (a riskují ztrátu „slanosti“ a rozmlžení hranice toho, jaké jednání je křesťanské). Na obou koncích škály a při každém necitlivém působení bez ohledu na motivy a okolnosti vzrůstá nebezpečí pastoračních problémů. Neřekl bych, že problém je v toleranci, spočívá spíš v pohodlné neochotě být empatický na jedné, anebo v pohodlné lhostejnosti na druhé straně.
Rozhovor vedla Magdaléna Živná
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D. (1963) je vedoucím Katedry religionistiky na HTF UK, docentem religionistiky na ETF UK, spoluzakládal religionistický čtvrtletník Dingir. Působil také jako kazatel Církve bratrské.

Datum: 02.12.2013

Vložil: hv

Titulek: modlitby šeptem

Pane,ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mě před doměnkou, že musím při každé příležitosti a každému tématu něco říci. Zbav mě velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě,abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nerýpal a neporučníkoval. Zdá se mě, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat, ale ty Pane víš, že bych si rád udržel pár svých přátel. Nauč mě, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť o nich hovořit roste. Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet. Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit. Byl jsem pyšný na to, že se ještě mohu měřit s mladými. Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. Ale ty Pane říkáš: " Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi,". Daj mému srdci síli, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš. Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš. A k tomu mi dej všechnu svou sílu srdce. Sv.František Saleský (1567-1622)

Datum: 06.05.2013

Vložil: H. Vacovská

Titulek: Modlitba z andělského poselství naděje od Lorny Byrneové

Modlitba díkůvzdání.
Děkuji Ti za všechno požehnání,kterým mě zahrnuješ Bože.
Za požehnání daru duše,té jiskry tvého světla;
za požehnání daru anděla strážného,kterého jsi mi na věky dal a který mě ani na okamžik neopouští;
za požehnání míru a lásky,které ve mně přebývají;
za požehnání rodiny;kterou jsi mě obdařil;
za požehnání těch, které jsi seslal do mého života,aby byli mými společníky;
za požehnání harmonického soužití s těmi,kteří mě obklopují;
za požehnání mé práce;
za požehnání i všech materiálních věcí,které v životě mám, velkých i malých;
za požehnání tohoto nádherného světa a okolní přírody.
Děkuji ti Bože, i za vše ,za co ti děkovat zapomínám.
Ale za všeho nejvíc ti,Bože děkuji,že i nadále žehnáš mému životu. Amen.

Datum: 26.03.2013

Vložil: Helena Vacovská

Titulek: Jednota

Modlitba skautů.
„ Hovořím s úctou v přítomnosti velkého Boha, našeho otce. Prosím za to, abych se jako Boží dítě nenechal unést svými touhami, ale abych nechal zjevit slávu Boží a abych žil tvůrčím životem, který dá vyniknout pravé osobnosti.“
„ Ó Bože, otevři naše srdce jednotě, spoj naši mysl stejnou myšlenkou. Dej abychom sdíleli jednu modlitbu, abychom se cítili jednotni, až toto shromáždění skončí. Abychom sdíleli naše rozhodnutí, abychom sdíleli naše pocity sjednoceni srdcem, abychom sdíleli jeden cíl v dokonalé jednotě.“

Přidat nový příspěvek