Bohoslužby na Domku v Kunvaldě

budou tuto neděli = 30. července od 14:00 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sborový den v Potštejně

v neděli 10. září 2023

hosty budou manželé Jana a Jan Palačtí

z Mořkova, vedoucí spol. "Mládež pro Krista" a "Otcovo srdce" 

 

9:00 Bohoslužby s VP

14:00 Přednáška a beseda 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Noc kostelů 2022 v Potštejně

pátek 10. června 17:00 - 23:00 hod.

Program:
 
17:00 - 17:45   Společné zahájení, historie kostela, z dějin Jednoty bratrské
 
18:00 - 18:45  Program pro děti - zpívání, vyprávění, úkoly
 
19:00 - 19:45  Program pro mládež - zamyšlení, rozhovor, zpívání ze zpěvníku Svítá
 
20:00 - 20:45  Program pro dospělé - těžíme z pokladů víry - Bratrský a Evangelický zpěvník
 
21:00 - 21:30  Společná večerní pobožnost - chvály, modlitby, přímluvy, ztišení
 
22:20 - 23:00  "Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá..." - meditace a rozjímání se zpěvy

 

 

Noc kostelů 2022 v Kunvaldu

pátek 10. června 17:00 - 21:00 hod.

(Podrobnější info o programu atd. na tel. 737 940 409  Vanda Hlaváčková)

Noc Kostelů 2021 - Domek Na sboru.pdf (189169)

 

 

............................................................................................................................................................................................................

Oslavy 760 let obce Potštejn

 
Účastníme se místních oslav v obci, pčijďte na prohlídku kostela s výkladem 15.9. 2019 od 11:00 do 13:00.
 
 
 
Vice na: www.potstejn.cz