Audio kázání

Audionahrávky potštejnských bohoslužeb

Audionahrávky potštejnských bohoslužeb naleznete na adrese: ulozto.cz/m/abejas/bohosluzby-potstejn

2020-10-18 Potštejn on-line

www.youtube.com/watch?v=iw2RnhErR2U

Neděle Rogate 17.května 2020

Rogate, čili proste, modlete se! uloz.to/file/usrneTkMAtqi/2020-05-17-potstejn-029-mp3

Bohoslužby neděle Cantate - 10.května 2020

uloz.to/file/qAQcA19j9Ty7/2020-05-10-potstejn-028-mp3

Neděle Jubilate 3.5.2020 - Jaromír Strádal

uloz.to/file/kZMBtrMxQ1Jf/2020-05-03-potstejn-027-mp3 Pro vás, kdo jste v neděli nemohli být při tom a chcete to trochu dohnat... I pro vás, kdo jste tam byli, ale chcete si to připomenout, ověřit, rozebrat... - jsem připraven... O:) "POKOJ VÁM !" jas

Matouš 19, 27 - Kázání z neděle 7.6.2015 - Daniel Vacovský

27Na to mu řekl Petr: „Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?“       7.6.2015 - Kázání Daniel Vacovský~1.wma (6819744)    

Matouš 8, 23-26 - Kázání z neděle 9.11.2014 - Daniel Vacovský

23Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. 24Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. 25Přistoupili tedy a vzbudili ho: „Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!“ 26„Proč se bojíte, malověrní?“ řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal...

Uchvácen Kristem - Roman Toušek

Přednáška ze sborového dnu.   ulozto.cz/xRCw2XZu/8-9-2014-prednaska-roman-tousek-wma

Efezským 3, 14-21 - Kázání z neděle 8.9.2014 - Roman Toušek

Poznat jeho lásku 14Proto klekám na kolena před Otcem, 15jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. 16Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. 17Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, 18abyste...
1 | 2 | 3 | 4 >>