Matouš 8, 23-26 - Kázání z neděle 9.11.2014 - Daniel Vacovský

23Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. 24Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal.
25Přistoupili tedy a vzbudili ho: „Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!“
26„Proč se bojíte, malověrní?“ řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid.

 

 

9.11.2014 - Kázání Daniel Vacovský.wma (6483744)