Audio kázání

Skutky apoštolů 1, 11 - Kázání z neděle 12.5.2013 - Daniel Vacovský

Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ 12.5.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6,7 MB)

Jan 16, 23 - Kázání z neděle 5.5.2013 - Daniel Vacovský

Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. 5.5.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6,8 MB)  

Římanům 14, 9 - Kázání z neděle 31.3.2013 - Daniel Vacovský

9Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých. 31.3.2013. Kázání - Daniel Vacovský.wma (4,9 MB)
<< 1 | 2 | 3 | 4