Audio kázání

Žalm 32, 8 - Kázání z neděle 23.6.2013 - Daniel Vacovský

8Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.   23.6.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6534922)

1. Paralipomenon 29, 14 - Kázání z neděle 9.6.2013 - Daniel Vacovský

14Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. 9.6.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6118922) 

Skutky apoštolů 2, 14a + 47b - Kázání z neděle 26.5.2013 - Daniel Vacovský

14aTu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je. 47b A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.   26.5.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5894922)

Skutky apoštolů 1, 11 - Kázání z neděle 12.5.2013 - Daniel Vacovský

Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ 12.5.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6,7 MB)

Jan 16, 23 - Kázání z neděle 5.5.2013 - Daniel Vacovský

Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. 5.5.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6,8 MB)  

Římanům 14, 9 - Kázání z neděle 31.3.2013 - Daniel Vacovský

9Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých. 31.3.2013. Kázání - Daniel Vacovský.wma (4,9 MB)
<< 1 | 2 | 3 | 4