1. Paralipomenon 29, 14 - Kázání z neděle 9.6.2013 - Daniel Vacovský

14Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

9.6.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6118922)