Římanům 14, 9 - Kázání z neděle 31.3.2013 - Daniel Vacovský

9Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých.

31.3.2013. Kázání - Daniel Vacovský.wma (4,9 MB)