Žalm 32, 8 - Kázání z neděle 23.6.2013 - Daniel Vacovský

8Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

 

23.6.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6534922)