Skutky apoštolů 2, 14a + 47b - Kázání z neděle 26.5.2013 - Daniel Vacovský

14aTu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je.

47b A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

 

26.5.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5894922)