Matouš 19, 27 - Kázání z neděle 7.6.2015 - Daniel Vacovský

27Na to mu řekl Petr: „Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?“

 

 

 

7.6.2015 - Kázání Daniel Vacovský~1.wma (6819744)