Náš sbor se hlásí k misijnímu dílu Jednoty bratrské. Jsme Ochranovskou jednotou bratrskou, což je protestantská církev. Je evropskou větví mezinárodní Jednoty bratrské. Její kořeny spočívají v české reformaci a v ochranovském hnutí kolem Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa. Věříme se všemi křesťany v trojjediného Boha, který se zjevuje v Bibli.

        Ježíš Kristus stojí pro nás v centru. Svým životem nám ukázal, jaký Bůh je. Učil nás lásce, odpuštění a společenství a šel v tom do nejzazší krajnosti, smrti na kříži, která nás před Bohem očistí od hříchu. Kristus vstal z mrtvých. Spoléháme se na něj, i tam, kde my troskotáme a proviňujeme se. Setkává se s námi jako bratr, který nás osvobozuje, uschopňuje a pověřuje, abychom jeho lásku předávali dál každému člověku.

Kázání z nedělních shromáždění si můžete přečíst v naší rubrice Kázání ke čtení.

Hesla Jednoty bratrské

22. července 2019

21.07.2019 19:25
Upevněnou mysl opatruješ pokojem - pokojem, neboť je ujištěna v důvěře v tebe. Izaiáš 26,3 MP Toužíme, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce. Židům 6,11

21. července 2019

20.07.2019 20:32
5. neděle po sv. Trojici: Milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží. Efezským 2,8 K Líbí se mi láska a ne oběti, poznání Boha spíš než celopaly. Ozeáš 6,6 J Nyní zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale největší z nich jestiť láska....

Biblické aforismy (Pavel Kosorin)

13.02.2014 12:34
Bible se podobá zlatému dolu - kdo není ochoten kopat, nemá šanci zbohatnout.

01.09.2013 10:38
Zbytečně se neomezuj - třeba ti Bůh chce dát mnohem víc.

05.07.2013 21:35
Jsme spaseni od hříchu, nikoli od práce.

06.06.2013 08:48
Odvahu k samotě mají jenom ti, kdo tuší, že v ní nejsou sami.