Náš sbor se hlásí k misijnímu dílu Jednoty bratrské. Jsme Ochranovskou jednotou bratrskou, což je protestantská církev. Je evropskou větví mezinárodní Jednoty bratrské. Její kořeny spočívají v české reformaci a v ochranovském hnutí kolem Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa. Věříme se všemi křesťany v trojjediného Boha, který se zjevuje v Bibli.

        Ježíš Kristus stojí pro nás v centru. Svým životem nám ukázal, jaký Bůh je. Učil nás lásce, odpuštění a společenství a šel v tom do nejzazší krajnosti, smrti na kříži, která nás před Bohem očistí od hříchu. Kristus vstal z mrtvých. Spoléháme se na něj, i tam, kde my troskotáme a proviňujeme se. Setkává se s námi jako bratr, který nás osvobozuje, uschopňuje a pověřuje, abychom jeho lásku předávali dál každému člověku.

Kázání z nedělních shromáždění si můžete přečíst v naší rubrice Kázání ke čtení.

Hesla Jednoty bratrské

12. srpna 2018

11.08.2018 21:41
11. neděle po sv. Trojici: Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5 Těla svého nastavuji bijícím, a líce svého rvoucím mne, tváři své neskrývám od pohanění a plivání. Izaiáš 50,6 K Ježíš trpěl venku za branou. Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho...

11. srpna 2018

10.08.2018 20:50
Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy. Žalm 57,10 Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích! Skutky 2,11

Biblické aforismy (Pavel Kosorin)

13.02.2014 12:34
Bible se podobá zlatému dolu - kdo není ochoten kopat, nemá šanci zbohatnout.

01.09.2013 10:38
Zbytečně se neomezuj - třeba ti Bůh chce dát mnohem víc.

05.07.2013 21:35
Jsme spaseni od hříchu, nikoli od práce.

06.06.2013 08:48
Odvahu k samotě mají jenom ti, kdo tuší, že v ní nejsou sami.