Křtěnci dostávali jako dar od sboru Bible Slovo na cestu

Křtěnci dostávali jako dar od sboru Bible Slovo na cestu