A na rozloučenou pečeme klobásky.

A na rozloučenou pečeme klobásky.