A zbylé kuřátko dostane malá Hanička.

A zbylé kuřátko dostane malá Hanička.