1. srpna 2019

02.08.2019 08:30

Heslo měsíce: Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království. Matouš 10,7

Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Žalm 22,20

Pavel říká: Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22