12. srpna 2019

12.08.2019 11:00

Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství je věčné. Ezdráš 3,11

Celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. Lukáš 13,17