14. srpna 2019

13.08.2019 19:06

Budeš se mne bát, přijmeš poučení. Sofoniáš 3,7 

Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Matouš 4,17