15. srpna 2019

14.08.2019 20:08

Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: Tvůj Bůh kraluje! Izaiáš 52,7

Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: Pokoj tomuto domu! Lukáš 10,5