19. února - 5. března 2013 - Světový den modliteb

21.03.2013 10:55

V úterý 19.2.2013 a pak 5.3.2013 se řada členů našeho sboru (celkem 8 na každém setkání) jako každoročně zúčastnila setkání Světového dne modliteb roku 2013 ve sboru ČSCH v Rychnově nad Kněžnou. Program letošního dne modliteb připravily ženy z Francie na téma „Byl jsem cizí a přijali jste mě“ – základem čtení Mt. 25, 31-40. Sestra A. Naimanová, farářka sboru a členka přípravného výboru, nás nejprve seznámila s Francií, jejími historickými, zeměpisnými, přírodopisnými a společenskými podmínkami. Svůj výklad doprovodila promítáním řady fotografií. To, co se nejvíce Francouzů v poslední době dotýká je vysoká imigrace a z toho vyplývající rozdílnost a pestrost kultur a také náboženství. Postoj původních obyvatel není jednotný. Někteří tuto skutečnost přijímají, jiní tolerují, ale v zemi žije i značný počet lidí odmítajících nově příchozí. A právě z této skutečnosti a ze svých zkušeností vyplynula i francouzskými ženami připravená liturgie světového dne modliteb vyjadřující touhu po toleranci, vzájemném vnímání a úctě na základě biblických slov o lásce a službě člověka člověku. Po skončení obou shromáždění zůstali účastníci ještě dosti značnou dobu ve vzájemném společenství a diskuzi na tématem pomáhání, jeho způsoby a významu.