2. března 2013 - Den Misijní provincie Unitas Fratrum

21.03.2013 10:56

V sobotu 2.3.2013 uspořádal seniorátní výbor v Železném Brodě první Den Misijní provincie Unitas Fratrum. Zúčastnilo se ho přibližně 40 členů z různých našich Ochranovských sborů (z Potštejna sestr. Jana Vecková a Jana Nejmanová). Dopolední program vyplnila přednáška br. Ondřeje Halamy o struktuře současné Světové Jednoty bratrské. Vysvětlil také smysl a účast našeho Ochranovského seniorátu, který se v současné době stal Misijní provincií Světové Jednoty bratrské. Po obědě jsme se pak zaposlouchali do slov br. Miloše Rejchrta, kterého známe nejen jako evangelického faráře, ale i jako autora mnoha písní. Přednášel na zajímavé téma: „Křesťan ve společnosti“. Dotkl se různých oblastní křesťanova života, jeho postoje ke společnosti, postoje k politice a jeho odpovědnosti. K tomuto tématu se rozvinula živá diskuze. Část odpoledního programu pak byla věnována zprávám ze sborů. Sestry železnobrodského sboru se o účastníky vzorně postaraly a dotvořily tak celkovou atmosféru setkání, které jsme jen nerady opouštěly. (J.Nejmanová)