2. srpna 2019

02.08.2019 08:31

Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele. Přísloví 16,7

Milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná. Lukáš 6,35