26. ledna 2013 - Přednáška na téma „Žít nebo přežít“

21.03.2013 10:33

 Kazatel Církve bratrské, Mgr. Roman Toušek, v pátek 26.1.2013 na zámku v Potštejně v rámci tzv. „Salonů“ promluvil na výše uvedené téma pro širokou potštejnskou veřejnost. Uvedl tři nejčastější způsoby života, kterým lidé žijí. „Živoření“, to znamená, že člověk všechno trpně přijímá, nesnaží se se svým životem něco udělat. Přežívání: v tomto případě už člověk bojuje. Snaží se poznat smysl svého života, něco s ním udělat, ale zůstává jen na povrchu, nevede to k žádnému cíli. Žít: žít svůj život v plnosti, to je vědomé rozhodnutí každého z nás. Najít smysl života a jít za tímto cílem. A ať se člověk rozhodne pro cokoliv, jeho průvodcem, jeho motorem je láska. Vykonat něco pro druhé. Člověk musí umět lásku přijímat, aby ji mohl dávat. Z křesťanského života je to vlastně poznání daru Boží lásky k člověku. Ano, Bůh mne miluje, a tato láska se odráží i ve vztahu k mým bližním, proto jsem schopen i já milovat a lásku dávat svému okolí. To byl základní smysl této přednášky, která byla velmi živá, protože její účastníci do ní vstupovali se svými zkušenostmi a námitkami. Celkem se tohoto setkání zúčastnilo asi 40 – 50 občanů z Potštejna a okolí (členů sboru 5).