31. ledna 2013 - Ekumenické shromáždění

21.03.2013 10:35

Ekumenické shromáždění za jednotu křesťanů hostila ve čtvrtek 31.1.2012 ve Vamberku římsko-katolické fara. Jednalo se skutečně o širokou ekumenu, protože jeho účastníky byli mimo členů katolické církve z Potštejna a Vamberka se svým farářem P. Márou zástupci Adventistického sboru z Vamberka se svým kazatelem Romanem Buchtelem, členové Ochranovského sboru z Potštejna s kazatelkou Naďou Běťákovou (účast 5. členů sboru) a zástupci Církve bratrské z Rychnova nad Kněžnou. Celkem se sešlo asi 30 účastníků. K této příležitosti byla vytvořena podle materiálů Aliančního modlitebního týdne zvláštní liturgie s důrazem na poděkování Bohu za své rozmanité stvořitelské dílo i v různosti církví, vyznání vin za to, že jsme odpovědní za nesvornost a za všechno, co rozděluje křesťany a prosby a přímluvy za to, abychom se jednou mohli sejít při jednom lámání chleba. Výkladem Božího slova z knihy proroka Micheáše (6,6-8) posloužil br. Buchtel. Zdůraznil, že všichni víme, co po nás Hospodin žádá. Bylo nám oznámeno, co je dobré. A tak máme své životy naplnit dodržováním práva, milováním milosrdenství a pokornou cestou s Bohem.

Po skončení vlastních bohoslužeb pak pokračovali účastníci shromáždění při malém pohoštění ve vzájemných rozhovorech, poznávání se a sdílení.