4.prosince 2019

04.12.2019 12:59

Chrániti budu města tohoto, abych je zachoval pro sebe. 2.Královská 19,34 K

Církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval. Skutky 9,31