1. Korintským 4, 1-2 - Kázání z neděle 15.12.2013 - Daniel Vacovský

1Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství.

2Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. 

 

15.12.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5789344)