1.Petrova 5, 1-7 - Kázání z neděle 9.9.2013 - Jindřich Halama

1Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit:

2Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou,

3ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem.

4Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.

5Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost‘.

6Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

7Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.

 

8.9.2013 Kázání - Jindřich Halama.wma (4941322)