Efezským 5, 14b - Kázání z neděle 25.8.2013 - Daniel Vacovský

Efezským 5, 14b Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.

1. Tesalonickým 5, 6  Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.

 

25.8.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (5734922)