Galatským 5,25 - 6,3 - Kázání z neděle 30.6.2013 - Naďa Běťáková

25Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.

26Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.

1Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.

2Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.

3Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe.

 

30.6.2013 Kázání - Naďa Běťáková.wma.wma (4346122)