Izajáš 43, 5a - Kázání z neděle 4.8.2013 - Daniel Vacovský