Jan 14, 1-3 - Kázání z neděle 6.4.2014 - Daniel Vacovský

1„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. 3Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. 

 

6.4.2014 Kázání - Daniel Vacovský.wma (7469344)