Jan 20, 19-23 - Kázání z neděle 18.8.2013 - br. Pavlíček

19Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“

20Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.

21Ježíš jim znovu řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“

22Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého.

23Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

 


18.8.2013 Kázání - br. Pavlíček 1~1.wma (7958922)