Lukáš 4, 1 - Kázání z neděle 9.3.2014 - Daniel Vacovský

1Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti
 

9.3.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6099744)