Lukáš 8, 15 - Kázání z neděle 15.9.2013 - Daniel Vacovský

15Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu.

 

15.9.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (6400522)