Návštěva z Tanzanie při první návštěvě znovuzískaného kostelíčku