Píseň písní 1, 7-8 - Kázání z neděle 21.7.2013 - Jindřich Slabý

7Pověz mi ty, kterého tolik miluji, kde budeš pást, kde necháš odpočívat stáda za poledne! Proč musím být jako zahalená poběhlice při stádech tvých druhů?

8„Jestliže to sama nevíš, nejkrásnější z žen, vyjdi po šlépějích stád a kůzlátka svá pas u pastýřských kolib.“

 

21.7.2013 Kázání - Jindřich Slabý .wma (6310922)