Žalm 111, 1 - Kázání z neděle 20.10.2013 - Daniel Vacovský

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění.

 

20.10.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (7616544)