Židům 4, 9a - Kázání z neděle 22.9.2013 - Daniel Vacovský

9Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek

 

22.9.2013 Kázání - Daniel Vacovský.wma (4950922)