Archiv článků

28.03.2013 10:13
Když už se nemodliš, dělej něco jiného... donebevolajícího.

25.03.2013 13:31
Jak můžeš poznat Boží vůli, když nemáš vůli poznávat?

2. března 2013 - Den Misijní provincie Unitas Fratrum

21.03.2013 10:56
V sobotu 2.3.2013 uspořádal seniorátní výbor v Železném Brodě první Den Misijní provincie Unitas Fratrum. Zúčastnilo se ho přibližně 40 členů z různých našich Ochranovských sborů (z Potštejna sestr. Jana Vecková a Jana Nejmanová). Dopolední program vyplnila přednáška br. Ondřeje Halamy o struktuře...

19. února - 5. března 2013 - Světový den modliteb

21.03.2013 10:55
V úterý 19.2.2013 a pak 5.3.2013 se řada členů našeho sboru (celkem 8 na každém setkání) jako každoročně zúčastnila setkání Světového dne modliteb roku 2013 ve sboru ČSCH v Rychnově nad Kněžnou. Program letošního dne modliteb připravily ženy z Francie na téma „Byl jsem cizí a přijali jste mě“ –...

31. ledna 2013 - Ekumenické shromáždění

21.03.2013 10:35
Ekumenické shromáždění za jednotu křesťanů hostila ve čtvrtek 31.1.2012 ve Vamberku římsko-katolické fara. Jednalo se skutečně o širokou ekumenu, protože jeho účastníky byli mimo členů katolické církve z Potštejna a Vamberka se svým farářem P. Márou zástupci Adventistického sboru z Vamberka se svým...

27. ledna 2013 - Albánie

21.03.2013 10:34
V sobotu 27.1.2013 na večer se na faře našeho sboru sešla potštejnská veřejnost (asi 40 účastníků), aby vyslechla zážitky a poznatky ze dvou putování na kolech paní Vlaďky Bednářové a jejího přítele po Albánii. Z překrásných fotografií jsme poznali nejen krásy divoké Albánské přírody, krásy jejích...

26. ledna 2013 - Přednáška na téma „Žít nebo přežít“

21.03.2013 10:33
 Kazatel Církve bratrské, Mgr. Roman Toušek, v pátek 26.1.2013 na zámku v Potštejně v rámci tzv. „Salonů“ promluvil na výše uvedené téma pro širokou potštejnskou veřejnost. Uvedl tři nejčastější způsoby života, kterým lidé žijí. „Živoření“, to znamená, že člověk všechno trpně přijímá, nesnaží...

18.03.2013 06:39
A budete mi svědky... není zaslíbení o tom, že budeme naslouchat vzrušujícím příběhům, ale že sami něco prožijeme.

16.03.2013 09:06
Všichni jsme od Boha dostali ten nejvýkonnější motor - problém je, že někdy do něj lijeme vodu.

13.03.2013 14:29
Člověk ví, co che - Bůh ví, jak to dopadne.
Záznamy: 31 - 40 ze 43
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>