Archiv článků

2020/3 březen

13.03.2020 02:34
03.-Sborový-dopis-březen-2020.docx (445767)

Prosinec 2019

04.12.2019 13:01
12. Sborový dopis prosinec 2019.docx (105861)

4.prosince 2019

04.12.2019 12:59
Chrániti budu města tohoto, abych je zachoval pro sebe. 2.Královská 19,34 K Církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval. Skutky 9,31

Listopad 2019

08.11.2019 13:03
11. Sborový dopis listopad 2019.docx (264436)

Ubytování zrušeno!

09.09.2019 13:02

Září 2019

09.09.2019 11:02
09. Sborový dopis září 2019.docx (257659)

9. září 2019

09.09.2019 09:56
Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. Micheáš 6,3 Otec řekl svému staršímu synovi: Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen. Lukáš 15,31-32 ==...

17. srpna 2019

16.08.2019 20:10
Toto praví Hospodin: Jak dlouho se budeš zdráhat pokořit se přede mnou? 2.Mojžíšova 10,3 Poddejtež se tedy Bohu, a zepřetež se ďáblu, i utečeť od vás. Jakubova 4,7 K

16. srpna 2019

16.08.2019 11:22
Já, Hospodin, vinici střežím, každou chvíli ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu střežit. Izaiáš 27,3 Pevný Boží základ trvá a nese nápis: Pán zná ty, kdo jsou jeho. 2.Timoteovi 2,19

15. srpna 2019

14.08.2019 20:08
Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: Tvůj Bůh kraluje! Izaiáš 52,7 Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: Pokoj tomuto domu! Lukáš 10,5
Záznamy: 1 - 10 ze 46
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>