Archiv článků

22. února 2019

21.02.2019 14:56
Nikdo z obyvatel už neřekne: "Jsem nemocen." Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost. Izaiáš 33,24 Skrze Ježíše Krista se nám dostalo přístupu k té milosti, v níž stojíme. Římanům 5,1-2

21. února 2019

20.02.2019 19:37
Kdo porozumí vlastním omylům? Od mých skrytých chyb mne, Pane, očisti. Žalm 19,13  Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37

20. února 2019

19.02.2019 12:34
Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní jako vyprahlá země. Žalm 143,6 Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Matouš 11,28

19. února 2019

19.02.2019 12:33
Má duše touží po tvé spáse. Doufám ve slovo tvé. Žalm 119,81  Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Jan 8,31

18. února 2019

17.02.2019 19:56
Bůh působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou. Jób 5,18 Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu "svou starost vložte na něj", neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,6-7

17. únor 2019

16.02.2019 18:52
Septuagesimae (70 dní před Velikonocemi) Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18 Národy, chvalte našeho Boha a všude šiřte jeho chválu! On naší duši daroval život, našim nohám klopýtnout nedal. Žalm 66,8-9 R...

16. února 2019

15.02.2019 18:24
hvalte Hospodina všickni národové, velebte ho všickni lidé. Žalm 117,1 K Jeden je Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Efezským 4,6

Leden 2018

22.01.2018 14:48
Sborový dopis leden 2018.pdf (170,8 kB)

Návštěva v partnerském sboru Herrnhaagu 2016

12.12.2017 00:00
Návštěva v partnerském sboru Herrnhaagu 2016   Návštěva partnerského sboru Rhein/Main proběhla ve dnech 15. - 20. července. Zúčastnili jsme se společného víkendu v Herrnhaagu. Bratrská obec Herrnhaag má zajímavou historii i současnost.    Herrnhaag - památník plný...

23.5.2014 - Noc kostelů + fotografie + video

24.05.2014 11:28
Letos se konala Noc kostelů opět v našem kostelíku, který od loňského roku prošel rekonstrukcí (Na jejíž průběh se můžete podívat v naší Fotogalerii). Děkujeme všem účinkujícím za krásný zážitek a všem návštěvníkům za přízeň. Doufáme, že se Vám letošní ročník líbil a příští rok příjdete...
Záznamy: 1 - 10 ze 38
1 | 2 | 3 | 4 >>