Archiv článků

14. srpna 2019

13.08.2019 19:06
Budeš se mne bát, přijmeš poučení. Sofoniáš 3,7  Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Matouš 4,17

13. srpna 2019

12.08.2019 18:48
Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou očerstvuje. Žalm 23,2-3 K Ježíš říká: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Jan 10,10

12. srpna 2019

12.08.2019 11:00
Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství je věčné. Ezdráš 3,11 Celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. Lukáš 13,17

3. srpna 2019

02.08.2019 19:16
Slyšte vy, kdo jste daleko, co jsem udělal, poznejte vy, kdo jste blízko, jaká je moje moc. Izaiáš 33,13 J On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32

2. srpna 2019

02.08.2019 08:31
Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele. Přísloví 16,7 Milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná. Lukáš 6,35

1. srpna 2019

02.08.2019 08:30
Heslo měsíce: Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království. Matouš 10,7 Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Žalm 22,20 Pavel říká: Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22

Leden 2018

22.01.2018 14:48
Sborový dopis leden 2018.pdf (170,8 kB)

Návštěva v partnerském sboru Herrnhaagu 2016

12.12.2017 00:00
Návštěva v partnerském sboru Herrnhaagu 2016   Návštěva partnerského sboru Rhein/Main proběhla ve dnech 15. - 20. července. Zúčastnili jsme se společného víkendu v Herrnhaagu. Bratrská obec Herrnhaag má zajímavou historii i současnost.    Herrnhaag - památník plný...

23.5.2014 - Noc kostelů + fotografie + video

24.05.2014 11:28
Letos se konala Noc kostelů opět v našem kostelíku, který od loňského roku prošel rekonstrukcí (Na jejíž průběh se můžete podívat v naší Fotogalerii). Děkujeme všem účinkujícím za krásný zážitek a všem návštěvníkům za přízeň. Doufáme, že se Vám letošní ročník líbil a příští rok příjdete...

13.02.2014 12:34
Bible se podobá zlatému dolu - kdo není ochoten kopat, nemá šanci zbohatnout.

Záznamy: 11 - 20 ze 46

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>